zondag 31 juli 2016

Aflossen

AflossenOnder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom bij een lening of een hypotheek.