zondag 31 juli 2016

Afgeleide productiefactor

Afgeleide productiefactorEen afgeleide productiefactor wil zeggen dat er kapitaal nodig is voor het produceren van een kapitaalgoed. Een machine die wordt gebruikt in het productieproces zal door iemand anders geproduceerd zijn, waar toen ook weer kapitaalstromen voor nodig waren.

Gebruikte begrippen in afgeleide productiefactor


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kapitaalgoed
  ... onder een kapitaalgoed verstaan we ieder goed dat in handen van een producent is anders gezegd het wordt gebruikt in...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer