woensdag 27 juli 2016

A Priori

A PrioriA Priori is een term die we in de financiële wereld nogal eens tegenkomen. Het wil zoveel zeggen dat de informatie tevoren al bekend was.