dinsdag 19 juli 2016

Earnings before interest and taxes

Earnings before interest and taxesEarnings before interest and taxes, meestal afgekort tot EBIT komt overeen met het kerncijfer bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill.
Gebruikte begrippen in earnings before interest and taxes


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijfsresultaat
  ... onder het bedrijfsresultaat van een onderneming verstaan we de winstgroei die bereikt wordt door verhoging van de netto inkomsten uit...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer