dinsdag 19 juli 2016

Earnings before interest and taxes

Earnings before interest and taxesEarnings before interest and taxes, meestal afgekort tot EBIT komt overeen met het kerncijfer bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill.