maandag 11 juli 2016

verwisselingskantoor

verwisselingskantoor

Onder een verwisselingskantoor verstaan we een bank die voor de uitgevende instelling de zaken regelt zoals

- Omzetten talon's in nieuwe couponbladen of dividendbladen ;

- Het omwisselen van recepissen tegen originele stukken;

- Het regelen van stockdividenden, bonusuitkeringen, claims en scrips ter verkrijging van nieuwe aandelen;

- De aandelenruil in verband met fusies en dergelijke
Gebruikte begrippen in verwisselingskantoor


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenruil
  ... onder een aandelenruil verstaan we een vorm van financiering bij de overname of een fusie waarbij ã©ã©n partij of eventueel...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer