dinsdag 12 juli 2016

Ping

PingDe term Ping kent meerdere betekenissen:

1. Op de valutabeurs: gongslag op de Amsterdamse beurs als teken dat met de vaststelling van de officiële notering wordt begonnen.

2. Op de Effectenbeurs: De ping is een gongslag waarmee op de Amsterdamse Effectenbeurs de aanvang dan wel het einde van de officiële beurstijd wordt aangekondigd.
Gebruikte begrippen in ping


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
beurstijd
  ... de beurstijd is de periode gedurende de dag waarbinnen beurshandel mogelijk is...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer