dinsdag 12 juli 2016

inhouse matching

inhouse matchingOnder de term inhouse matching verstaan we het over en weer wegstrepen van kooporders en verkooporders binnen dezelfde bank of commissionair, zodat er uiteindelijk alleen een saldo overblijft waar men mee naar de markt gaat. Het mag duidelijk zijn dat dit het inzicht in het daadwerkelijke vraag en aanbod op de beurs flink kan verstoren aangezien een deel domweg niet zichtbaar wordt.
Gebruikte begrippen in in house matching


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
matching
  ... onder matching verstaan we het uitzetten van opgenomen geldmiddelen op dezelfde termijn als waarop deze zijn of zullen worden aangetrokken...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer