dinsdag 12 juli 2016

Indexwarrant

IndexwarrantEen Indexwarrant is een warrant die gebaseerd is op een aandelenindex met een van tevoren vastgestelde afloop- of expiratiedatum.

De indexwarrant geeft de houder het recht deze uit te oefenen tegen een eveneens van tevoren vastgestelde prijs.

De indexwarrant is te vergelijken met een indexoptie, maar de looptijd van een warrant is in het algemeen veel langer dan van een optie.

Daarnaast staat er geen schrijver tegenover zoals bij de optie, maar wordt de uitoefenprijs verrekend met de uitgever van de warrant.
Gebruikte begrippen in indexwarrant


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelenindex
  ... Een aandelenindex is een permanent berekend getal dat de richting van de beurs als geheel aangeeft. De aandelenindex wordt daarom vaak...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer