vrijdag 15 juli 2016

Grijs circuit

Grijs circuitHet grijs circuit is de aanduiding voor het geheel van transacties, waarvan het financiële resultaat voor de fiscus verborgen wordt gehouden en waaromtrent de fiscale rechter nog niet duidelijk heeft bepaald, dat een dergelijke handelwijze ongeoorloofd zou kunnen zijn

Dit is in tegenstelling tot de handelingen waarvan de financiële resultaten op een wel door een rechter bepaalde ongeoorloofde wijze voor de fiscus verborgen worden gehouden. Hieruit ontstaat zodoende zwart geld.