vrijdag 15 juli 2016

Grijs circuit

Grijs circuitHet grijs circuit is de aanduiding voor het geheel van transacties, waarvan het financiële resultaat voor de fiscus verborgen wordt gehouden en waaromtrent de fiscale rechter nog niet duidelijk heeft bepaald, dat een dergelijke handelwijze ongeoorloofd zou kunnen zijn

Dit is in tegenstelling tot de handelingen waarvan de financiële resultaten op een wel door een rechter bepaalde ongeoorloofde wijze voor de fiscus verborgen worden gehouden. Hieruit ontstaat zodoende zwart geld.
Gebruikte begrippen in grijs circuit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


fiscus
  ... met de term fiscus wordt de belastingdienst of kortweg "de belastingen" genoemd bedoeld de fiscus is de overheidsdienst die zich met...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer

Begrippen waar grijs circuit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


inkomensverschillen
  ... elk land kent inkomensverschillen zelf als de overheid dit tegengaat zal er nog een zwart of grijs circuit overblijven dat...Lees meer