donderdag 14 juli 2016

Global note

Global noteEen Global note is een enkel waardepapier waarop het gehele genoteerde aandelenkapitaal van een onderneming staat vermeld.

Dit in tegenstelling tot de soms vele miljoenen losse stukken van het klassieke aandeel.

Het effectenverkeer verloopt vrijwel volledig giraal en het gebruik van global notes biedt grote efficiëntie-en kostenvoordelen.

Het fysieke aandeel zal daarom in de nabije toekomst volledig uit het effectenverkeer verdwijnen.

Het omzetten van fysieke stukken naar een global wordt dematerialisatie genoemd.
Gebruikte begrippen in global note


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
dematerialisatie
  ... in de wereld van de effecten is dematerialisatie het proces om steeds meer over te gaan van fysieke stukken naar girale...Lees meer
note
  ... 1 kortlopende obligatie die in diverse valuta 's kan luiden 2 er worden nogal wat gestructureerde financiële producten aangeboden onder de...Lees meer
notes
  ... onder notes verstaan we van oudsher middellange obligaties van 3 10 jaar inmiddels worden er ook andere waardepapieren uitgegeven...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer