Neem nu deel aan de revolutie

Neem nu deel aan de revolutie
Neem nu deel aan de revolutie door op deze banner te klikken. Gratis, geen verplichtingen, zelfs geen emailadres

vrijdag 15 juli 2016

fysieke levering

fysieke leveringWe spreken van fysieke levering in de wereld van de termijncontracten.

Hierbij is fysieke levering vaak vooropgezet, omdat bijvoorbeeld een fabrikant de levering tegen een bepaalde prijs middels een termijncontract heeft geregeld.

Ook schrijven beleggers soms een putoptie met de bedoeling de aandelen inderdaad te laten leveren, waarbij dan de ontvangen premie van de putoptie op de aankoopprijs van de aandelen in mindering kan worden gebracht.
Gebruikte begrippen in fysieke levering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer

Begrippen waar fysieke levering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


liquiditeitsrisico
  ... onder het liquiditeitsrisico verstaan we het risico dat een positie niet snel tegen marktconforme prijs kan worden afgewikkeld ofwel het...Lees meer
deliverable stocks
  ... onder deliverable stocks verstaan we voorraden van een grondstof in een opslag die is goedgekeurd door de grondstoffenbeurs en...Lees meer
delivery instrument
  ... een delivery instrument is een document dat gebruikt wordt voor de daadwerkelijke fysieke levering van een grondstof...Lees meer
deliverynotice
  ... de delivery notice is een geschreven document dat afgegeven wordt door de verkopers van een futurecontract waarin zij hun...Lees meer
delivery month
  ... de delivery month is de maand waarop een futurescontract afloopt en waarop dus de fysieke levering plaats kan vinden...Lees meer
spotmarket
  ... de spot market is de markt waar directe fysieke levering plaatsvindt in tegenstelling tot de termijnmarkt...Lees meer
distant delivery month
  ... met de bepaling distant delivery month wordt in de termijnhandel de specificatie van termijncontracten aangegeven dat fysieke levering...Lees meer
last tradingday
  ... de last trading day is de laatste dag volgens de regels van een beurs waarop handel gedreven mag...Lees meer