zaterdag 16 juli 2016

Future Rate Agreement

Future Rate AgreementEen Future Rate Agreement of afgekort aangeduid als FRA is een vorm van een rentetermijncontract dat het mogelijk maakt om renteposities op de geldmarkt in te nemen c.q. af te dekken.

Twee partijen komen hierbij overeen om het verschil tussen een van tevoren afgesproken rentevoet en een in de toekomst feitelijk te constateren rentevoet over een bepaald bedrag met elkaar te verrekenen.
Gebruikte begrippen in future rate agreement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


dekken
  ... onder het dekken van een shortpositie verstaat men het kopen van aandelen die men eerder heeft verkocht zonder ze op...Lees meer
future
  ... future is de engelse benaming van een termijncontract in de praktijk wordt deze engels benaming echter veel gebruikt...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer