zaterdag 16 juli 2016

Future Rate Agreement

Future Rate AgreementEen Future Rate Agreement of afgekort aangeduid als FRA is een vorm van een rentetermijncontract dat het mogelijk maakt om renteposities op de geldmarkt in te nemen c.q. af te dekken.

Twee partijen komen hierbij overeen om het verschil tussen een van tevoren afgesproken rentevoet en een in de toekomst feitelijk te constateren rentevoet over een bepaald bedrag met elkaar te verrekenen.