maandag 25 juli 2016

Forward

ForwardEen forward is een soort future, waarbij echte onderlinge afspraken worden gemaakt en er geen sprake is van standaardcontracten zoals bij de future.

Een forward is dus in het algemeen een over-the-counter product. Ofwel een vorm van maatwerk.

Dit in tegenstelling tot de future die altijd via een erkende beurs verhandeld dient te worden.

Een belangrijk verschil tussen de forward en de future is dat er geen margin berekend wordt.

Een ander verschil is dat futures per dag afgerekend (gesettled) worden, terwijl dat bij een forward éénmalig aan het einde van de looptijd gebeurt.

Er is geen sprake van clearing of overname van de risico's. Partijen dienen zich dus goed in te dekken tegen het niet nakomen van de afspraken.