zondag 17 juli 2016

effectenbeheer

effectenbeheerOnder effectenbeheer verstaan we het beheren van effecten voor derden door een bankinstelling. Taken die onder dit beheren vallen zijn bijvoorbeeld het innen van coupons en dividenden.