zondag 17 juli 2016

Eerstehands markt

Eerstehands marktOnder de eerstehands markt verstaan we de handel in nieuw uitgegeven waardepapieren.

De eerstehands markt wordt ook wel primaire markt genoemd.

Gebruikte begrippen in eerstehandsmarkt


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
primaire markt
  ... onder de primaire markt verstaan we de denkbeeldige niet fysieke effectenmarkt waarop de aandelen en obligaties worden geëmitteerd...Lees meer