vrijdag 15 juli 2016

duurzaam beleggen

duurzaam beleggenHet duurzaam beleggen of ook wel groen beleggen wil zeggen dat er uitsluitend belegd wordt in fondsen die de belegger als verantwoord beschouwd en die dus geen milieubelasting opleveren, geen politiek incorrecte regimes in stand houden, geen gebruik maken van kinderarbeid en dergelijke.

In veel gevallen betreft het slechts een marketingkreet van instituten die een graantje mee proberen te pikken van de milieuhype.

Of er inderdaad duurzaam belegd wordt is in het algemeen niet of nauwelijks te controleren.