woensdag 13 juli 2016

Buitenbeurs handel

Buitenbeurs handelWe spreken van buitenbeurshandel als een individuele effectentransactie wordt uitgevoerd tussen de betrokken partijen zonder dat een beurs als tussenpersoon optreedt.

Hierdoor kan de belegger ook profiteren van prijsbewegingen die zich buiten de openingstijden van de beurs voordoet (We zien dit niet in Nederland).

Buitenbeurshandel wordt ook wel Over The Counter handel of OTC genoemd.
Gebruikte begrippen in buiten beurshandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effectentransactie
  ... een effectentransactie is de opdracht tot het kopen of verkopen van effecten op de beurs die aan een bank commissionair...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
over the counter
  ... over the counter ofwel otc is een engelse term voor effectentransacties die tussen marktpartijen onderling worden gedaan en...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer