woensdag 13 juli 2016

Buffervoorraden

BuffervoorradenOnder buffervoorraden verstaan we de voorraden aan grondstoffen die kunnen worden gebruikt om vraag en aanbod op de wereldmarkt voor deze grondstoffen te beïnvloeden.

Hiermee wordt een fikse demping op de prijzen bereikt zodat de prijsfluctuaties worden beperkt maar ook dat de mogelijkheden tot extreme speculatie de kop worden ingedrukt.
Gebruikte begrippen in buffervoorraden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
speculatie
  ... speculatie is de bezigheid van de speculant zie daar voor verdere informatie...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Begrippen waar buffervoorraden in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


grondstofovereenkomsten
  ... met behulp van grondstofovereenkomsten willen overheden de prijzen van bepaalde grondstoffen stabiliseren een manier om stabilisatie te regelen is door...Lees meer