woensdag 13 juli 2016

Bolb

BolbBolb is een Engelse afkorting die wordt gebruikt voor Bundesobligationen.

Dit zijn Duitse staatsobligaties met een looptijd van vijf jaar.

Dit contract heeft een onderliggende waarde van 100,000 euro.

De Bolb future heeft een waarde van 10 euro per basispunt (0,01 punt).

Bij een koersverandering van 112,09 naar 113,09 verdient u 1000 euro als u het contract gekocht heeft.

U verliest 1000 euro, als u het contract verkocht had.
Gebruikte begrippen in bolb


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basispunt
  ... onder een basispunt verstaan we de eenheid waarmee renteverschillen worden aangegeven een basispunt is gelijk aan een honderdste procentpunt...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
future
  ... future is de engelse benaming van een termijncontract in de praktijk wordt deze engels benaming echter veel gebruikt...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer