maandag 11 juli 2016

Beursgemachtigde

BeursgemachtigdeEen beursgemachtigde is een persoon die door een bedrijfslid van de vereniging voor de Effectenhandel gemachtigd is om orders in diens opdracht uit te voeren op de Amsterdamse Effectenbeurs.

De beursgemachtigde sluit effectentransacties af op naam van het bedrijfslid dat hem heeft gemachtigd.

Een beursgemachtigde dient voordat hij kan worden toegelaten een speciaal examen met succes afgerond te hebben.

Vertalingen van beursgemachtigde

Engels:  authorized stock exchange clerk 

Gebruikte begrippen in beursgemachtigde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijfslid
  ... een bedrijfslid is in de wereld van de effectenbeurs een lid van de vereniging voor de effectenhandel...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer