woensdag 13 juli 2016

backoffice

backofficeDe back office is de administratieafdeling bij banken die effectentransacties afhandelt en controleert.