woensdag 27 juli 2016

Amsterdams Interprofessioneel Marktsysteem

Amsterdams Interprofessioneel MarktsysteemOnder het Amsterdams interprofessioneel marktsysteem meestal aangeduid met de wat simpeler afkorting AIM verstaan we een op de Amsterdamse Effecten beurs bestaand systeem, waarmee institutionele beleggers zelf hun effectentransacties (die wel een bepaalde minimumomvang dienen te hebben) met banken of commissionairs in effecten kunnen afsluiten.

Hierbij werd dan geen provisie in rekening gebracht, maar de banken en/ of commissionairs verdienen hun inkomsten met een bepaalde marge tussen de bied- en laatkoers van de verhandelde effecten.

Gebruikte begrippen in amsterdams interprofessioneel marktsysteem


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
laatkoers
  ... de laatkoers is de koers die wordt gevraagd voor een aandeel zonder dat er kooporders tegenover staan de laatkoers is...Lees meer
marge
  ... de marge is in de bedrijfseconomie het verschil tussen de gerealiseerde inkoop en verkoop een andere benadering is de verhouding...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer