woensdag 27 juli 2016

Amsterdam Financials Sector index

Amsterdam Financials Sector indexDe Amsterdam Financials Sector index is een door Amsterdam Exchanges ontwikkelde en berekende gewogen index die betrekking heeft op de koersen van vijf ondernemingen die representatief zijn voor de Nederlandse financiële sector .

Op de AFSX-index worden opties en futures verhandeld.

Gebruikte begrippen in amsterdam financials sectorindex


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


amsterdam exchanges
  ... Onder amsterdam exchanges verstaan we de in amsterdam gevestigde tak van euronext de vroegere effectenbeurs ook wel beursplein 5...Lees meer
financials
  ... de term financials wordt vaak gebruikt voor het aanduiden van de branche van bedrijven die werkzaam zijn in de financiële...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
gewogen index
  ... we spreken van een gewogen index of gewogen koersindex bij een index van beursfondsen waarin elk aandeel een bepaalde...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer