woensdag 13 juli 2016

Beschikbaarstelling door een bank

Beschikbaarstelling door een bankOnder de beschikbaarstelling door een bank verstaan we het beschikbaar stellen van een bedrag door een bank aan een begunstigde van wie op dat moment nog niet bekend is of en zo ja bij welke bank, hij een bank- of girorekening heeft.

De beschikbaarstelling kan plaatsvinden bij de bank van de opdrachtgever of bij een andere bank.

Deze bank zendt daarop een bericht aan de begunstigde dat hij over het geld kan beschikken.

De rekening van de opdrachtgever wordt gedebiteerd op het moment dat zijn bank de opdracht uitvoert .

Vertalingen van beschikbaarstelling door een bank

Engels: commitment by a bank  

Gebruikte begrippen in beschikbaarstelling door een bank


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
girorekening
  ... een girorekening is een rekening bij een bankinstelling met behulp waarvan de rekeninghouder betalingen kan verrichten of ontvangen...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer