maandag 27 juni 2016

opstalverzekering

opstalverzekering


Onder een opstalverzekering verstaan we een verzekering die de schade dekt aan gebouwen, exclusief de roerende goederen die zich daarin bevinden.

De opstalverzekering dekt in ieder geval de brand en stormschade.

Schade door andere oorzaken moet in veel gevallen extra meeverzekerd worden.