maandag 27 juni 2016

opstalverzekering

opstalverzekering


Onder een opstalverzekering verstaan we een verzekering die de schade dekt aan gebouwen, exclusief de roerende goederen die zich daarin bevinden.

De opstalverzekering dekt in ieder geval de brand en stormschade.

Schade door andere oorzaken moet in veel gevallen extra meeverzekerd worden.
Gebruikte begrippen in opstalverzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

Begrippen waar opstalverzekering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


herbouwwaarde
  ... onder de herbouwwaarde verstaan we het bedrag dat nodig is om een tenietgegane woning bijvoorbeeld door bij brand opnieuw te...Lees meer
uitgebreide opstalverzekering
  ... een uitgebreide opstalverzekering is een verzekering die dekking geeft tegen schade ontstaan door brand blikseminslag of ontploffing of schade...Lees meer