maandag 20 juni 2016

zekerheidseigendom

zekerheidseigendom


Onder een zekerheidseigendom, dat ook wel fiduciair eigendom wordt genoemd, verstaan we een zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de eigenaar, (degene die het geld ontvangt) de juridische eigendom van zijn voorraad, inventaris, machines en dergelijke als zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens zijn schuldeiser (geldgever) aan deze overdraagt, zonder dat hij daardoor de beschikking hierover  verliest.
Gebruikte begrippen in zekerheidseigendom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer
zekerheidsrecht
  ... onder een zekerheidsrecht verstaan we het recht dat bedoeld is om de voldoening van een schuld te verzekeren...Lees meer