Neem nu deel aan de revolutie

Neem nu deel aan de revolutie
Neem nu deel aan de revolutie door op deze banner te klikken. Gratis, geen verplichtingen, zelfs geen emailadres

maandag 20 juni 2016

zekerheidseigendom

zekerheidseigendom


Onder een zekerheidseigendom, dat ook wel fiduciair eigendom wordt genoemd, verstaan we een zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de eigenaar, (degene die het geld ontvangt) de juridische eigendom van zijn voorraad, inventaris, machines en dergelijke als zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens zijn schuldeiser (geldgever) aan deze overdraagt, zonder dat hij daardoor de beschikking hierover  verliest.