donderdag 16 juni 2016

vreemdelingen beslag

vreemdelingen beslag


Het vreemdelingen beslag wordt ook wel saisie foraine genoemd .

Het is een vorm van conservatoir beslag dat gelegd wordt op de zich in Nederland bevindende goederen van een schuldenaar die binnen het koninkrijk geen bekende woonplaats heeft.

De Nederlandse rechter beslist over de van waardeverklaring en de hoofdvordering.

Vertalingen van vreemdelingen beslag

Engels: foreign attachment   

Gebruikte begrippen in vreemdelingenbeslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


conservatoir beslag
  ... onder het conservatoir beslag verstaan we een vorm van beslag dat gelegd kan worden door een crediteur na verkregen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
woonplaats
  ... in de juridische zin is de woonplaats of ook wel de domicilie van...Lees meer