maandag 27 juni 2016

Opstalrecht

Opstalrecht


Het opstalrecht is het zakelijk recht om de eigendom te bezitten van de op de grond van een ander staande gebouwen, werken of gewassen.

In de praktijk is het opstalrecht verbonden aan een persoonlijk of zakelijk genotsrecht van een andermans zaak.

Voorbeeld: het uitgeven van grond in erfpacht met het recht van opstal.