maandag 27 juni 2016

Opstalrecht

Opstalrecht


Het opstalrecht is het zakelijk recht om de eigendom te bezitten van de op de grond van een ander staande gebouwen, werken of gewassen.

In de praktijk is het opstalrecht verbonden aan een persoonlijk of zakelijk genotsrecht van een andermans zaak.

Voorbeeld: het uitgeven van grond in erfpacht met het recht van opstal.
Gebruikte begrippen in opstalrecht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
erfpacht
  ... erfpacht vinden we in bepaalde gemeenten sommige huizen staan dan op grond die bijvoorbeeld eigendom van de gemeente is...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer
zakelijk recht
  ... onder een zakelijk recht verstaan we het absolute recht op een zaak bijvoorbeeld bij eigendom...Lees meer