Neem nu deel aan de revolutie

Neem nu deel aan de revolutie
Neem nu deel aan de revolutie door op deze banner te klikken. Gratis, geen verplichtingen, zelfs geen emailadres

maandag 27 juni 2016

Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie


Het openbaar ministerie of OM is de vertegenwoordiger van de Staat bij een rechterlijk college.

Het openbaar ministerie heeft ondermeer de taak om toe te zien op de handhaving van de wetten.

Bij de Hoge Raad en de Gerechtshoven heet het openbaar ministerie procureurgeneraal. Deze wordt bijgestaan door één of meerdere advocatengeneraal.

Bij de rechtbanken en kantongerechten heten de vertegenwoordigers van het OM: hoofden van het arrondissementsparket (hoofdofficieren van justitie) en officieren van justitie.