maandag 27 juni 2016

Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie


Het openbaar ministerie of OM is de vertegenwoordiger van de Staat bij een rechterlijk college.

Het openbaar ministerie heeft ondermeer de taak om toe te zien op de handhaving van de wetten.

Bij de Hoge Raad en de Gerechtshoven heet het openbaar ministerie procureurgeneraal. Deze wordt bijgestaan door één of meerdere advocatengeneraal.

Bij de rechtbanken en kantongerechten heten de vertegenwoordigers van het OM: hoofden van het arrondissementsparket (hoofdofficieren van justitie) en officieren van justitie.
Gebruikte begrippen in openbaar ministerie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


hoge raad
  ... de hoge raad is het hoogste rechtscollege dat nederland kent de hoge raad houdt zitting in den haag...Lees meer