vrijdag 3 juni 2016

publiek private samenwerking

publiek private samenwerking


Onder publiek private samenwerking verstaan we de samenwerking tussen marktpartijen en de overheid om gezamenlijk projecten te realiseren die men ieder voor zich niet zou kunnen realiseren.
Gebruikte begrippen in publiek private samenwerking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer