woensdag 22 juni 2016

optieperiode

optieperiode


roll up
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
De optieperiode of uitoefeningsperiode is de periode, waarover een optierecht uitgeoefend kan worden. Bij opties komen we ook de term looptijd tegen.
Gebruikte begrippen in optieperiode


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
optierecht
  ... het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer