vrijdag 3 juni 2016

Provisie reglement Vereniging voor de Effectenhandel

Provisie reglement Vereniging voor de Effectenhandel


Onder het Provisie reglement Vereniging voor de Effectenhandel verstaan we het reglement dat de door alle bedrijfsleden van de Vereniging voor de Effectenhandel aan derden te berekenen minimumprovisies voor een groot aantal handelingen op het gebied van de effectenhandel bevat.

Ook de regels voor de berekening van courtage, welke de hoekman aan commissionairs in effecten en banken in rekening mag brengen is in het Provisie reglement Vereniging voor de Effectenhandel opgenomen.

Voor aandelen en obligaties geldt een eigen tariefstructuur.
Gebruikte begrippen in provisiereglement vereniging voor de effectenhandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
courtage
  ... het begrip courtage kent meerdere betekenissen 1 het bedrag dat een bank of commissionair aan de hoekman betaalt voor zijn diensten...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiĆ«le instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer