vrijdag 17 juni 2016

zelf-financiering

zelf-financiering


We spreken van zelf-financiering of interne financiering als het gereserveerde eigen vermogen gebruikt voor de aanschaf van productiemiddelen.

Dit in tegenstelling tot de situatie waarbij vreemd vermogen van derden wordt aangetrokken.
Gebruikte begrippen in zelf financiering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
interne financiering
  ... onder interne financiering verstaan we het financieren van investeringen uit het eigen vermogen of uit andere bronnen binnen de...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer