donderdag 16 juni 2016

Zwarte markt

Zwarte markt


De zogenaamde zwarte markt is het geheel van personen (de zwart werkers en ondernemingen)  dat elkaar (deels) met zwart geld betaalt, waardoor de overheid grote bedragen aan inkomsten uit belastingen misloopt.
Gebruikte begrippen in zwarte markt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer