vrijdag 17 juni 2016

Zonder obligo

Zonder obligo


De term zonder obligo of in het Engels without engagement is een clausule die op een wissel is opgenomen waarmee de endossant het recht van regres jegens hem en de volgende endossanten uitsluit.