vrijdag 17 juni 2016

Zonder obligo

Zonder obligo


De term zonder obligo of in het Engels without engagement is een clausule die op een wissel is opgenomen waarmee de endossant het recht van regres jegens hem en de volgende endossanten uitsluit.
Gebruikte begrippen in zonder obligo


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


endossant
  ... onder de endossant verstaan we de degene die door een endossement en overgave een orderpapier overdraagt aan een derde...Lees meer
obligo
  ... het begrip obligo kent meerdere betekenissen...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
recht van regres
  ... het recht van regres is het recht om verhaal te halen op degene die een verplichting is aangegaan...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer