vrijdag 17 juni 2016

ziektewet

ziektewet


De ziektewet, afgekort tot ZW is een werknemersverzekering die bepaalde groepen werknemers een uitkering tijdens ziekte verstrekt en die wordt geregeld door het UWV.
Gebruikte begrippen in ziektewet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


werknemersverzekering
  ... een werknemersverzekering is een sociale verzekering die alleen geldt voor mensen in loondienst zoals de ww zw wao zfw...Lees meer

Begrippen waar ziektewet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


passende arbeid
  ... het begrip passende arbeid is iets uit het verleden als je werkloos was hoefde je niet op iedere baan...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer
uitvoeringsinstituut
  ... het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of zoals meestal genoemd het uwv verzorgt de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen zoals de ww...Lees meer
verborgen werkloosheid
  ... de verborgen werkloosheid is die werkloosheid die niet in de officiële cijfers tot uitdrukking komt...Lees meer
sociale verzekering
  ... de zogenaamde sociale verzekering is het onderdeel van de overheid dat zich bezighoudt met de administratie en uitvoering van...Lees meer