vrijdag 17 juni 2016

ziekte van Baumol

ziekte van Baumol


Onder de ziekte van Baumol verstaan we het verschijnsel dat diensten waar veel arbeid in zit in prijs zullen stijgen omdat de arbeidsproductiviteit elders toeneemt. Immers, door de toegenome productiviteit kunnen hogere salarissen doorbetaald worden.

Bijvoorbeeld in de muziek kan geen hogere productiviteit gerealiseerd worden. Een uitvoering van een muziekstuk kost nu eenmaal een vaste tijd en daar doe je weinig aan. Omdat de salarissen van de muzikanten wel mee stijgen met de stijging van het algemene prijspeil wordt daar het product - de uitvoering van het muziekstuk dus - steeds duurder.
Gebruikte begrippen in ziekte van Baumol


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
arbeidsproductiviteit
  ... Onder de arbeidsproductiviteit verstaan we de hoeveelheid producten die een arbeider per tijdseenheid produceren kan ofwel de totale productie in...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
productiviteit
  ... de productiviteit is de productieomvang gedeeld door de ingezette hoeveelheid van een productiefactor meestal gaat het om de arbeidsproductiviteit...Lees meer