vrijdag 17 juni 2016

Ziekenfondsraad

Ziekenfondsraad


De Ziekenfondsraad was ten tijde van het ziekenfonds nog een instelling die toezicht hield op de administratie en het beheer van de ziekenfondsen en de (particuliere) ziektekostenverzekeraars om de belangen van de verzekerden te waarborgen.
Gebruikte begrippen in ziekenfondsraad


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


ziekenfonds
  ... het begrip ziekenfonds is achterhaald door de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 jan 2006...Lees meer