vrijdag 17 juni 2016

Ziekenfondsgrens

Ziekenfondsgrens


De ziekenfondsgrens is een andere benaming voor de loongrens en was de drempel tot waar men deel kon nemen in het ziekenfonds. Verdiende men meer dan deze drempel dan was het nodig om een vrijwillige ziektekostenverzekering te nemen.

Het begrip ziekenfondsgrens heeft na de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 jan 2006 zijn betekenis verloren