vrijdag 17 juni 2016

Zetel

Zetel


Onder een zetel verstaan we de plaats van statutaire vestiging van een rechtspersoon.

Dit behoeft niet de werkelijke plaats te zijn waar de rechtspersoon ‘werkt’ dan wel de woonplaats te zijn..
Gebruikte begrippen in zetel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
woonplaats
  ... in de juridische zin is de woonplaats of ook wel de domicilie van...Lees meer

Begrippen waar zetel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


overheid affidavit
  ... de term affidavit kent een tweetal betekenissen 1 een affidavit is een onder ede afgelegde verklaring tegenover een daartoe bevoegde ambtenaar...Lees meer
publicatieplicht
  ... de zogenaamde publikatieplicht is de verplichting om een bepaald feit bekend te maken op de door de wet voorgeschreven...Lees meer
belastingvlucht
  ... Onder belastingvlucht verstaan we het verplaatsen van de juridische vestigingsplaats de zetel van een bedrijf naar een...Lees meer
bijkantoor
  ... een bijkantoor wordt ook een filiaal genoemd een bijkantoor is een onderdeel van een instelling dat op een ander adres...Lees meer
G30
  ... de zogenaamde g30 slaat niet op landen of steden maar op personen en wel op de leden van een in...Lees meer
woonplaats
  ... in de juridische zin is de woonplaats of ook wel de domicilie van...Lees meer