vrijdag 17 juni 2016

Zero interest rate policy

Zero interest rate policy


De Zero interest rate policy, af te korten tot ZIRP was/is een geldpolitiek van de Japanse centrale bank die gekenmerkt werd door een zeer lage rentestand.

Deze werd eind van de twintigste en begin eenentwintigste eeuw gevoerd om de recessie in Japan te bestrijden.

Met die nul-rente politiek wilde de centrale bank de afzet van Japanse producten bevorderen en zo dus de binnenlandse markt versterken.

Door het lenen van geld heel goedkoop te maken moesten de Japanners gestimuleerd worden om meer te consumeren , zodat de binnenlandse vraag omhoog zou gaan.

Ook in Europa is in 2014/15 de rente tot rond de nul gezakt.
Gebruikte begrippen in zero interestrate policy


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


afzet
  ... Onder de afzet van een onderneming verstaan we het feitelijke of verwachte aantal producten dat de onderneming kan verkopen...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
consumeren
  ... er zijn meerdere omschrijvingen van consumeren in omloop bijvoorbeeld onder consumeren verstaan we het kopen van goederen door de consument...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
recessie
  ... onder recessie verstaan we negatieve economische groei het is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door teruglopende groei van de...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
zirp
  ... zirp is de afkorting van zero interest rate policy dit was een geldpolitiek van de japanse centrale bank die gekenmerkt...Lees meer