vrijdag 17 juni 2016

zelfregulering

zelfregulering


We spreken van zelfregulering als een bepaalde bedrijfstak besluit om regels te gaan stellen die ook zelf te gaan controleren.

Deze regels kunnen op elk gebied liggen.

Het uiteindelijke doel van zelfregulering is meestal om de overheid en toezichthouders buiten de deur te houden en te voorkomen dat die met regels gaan komen.
Gebruikte begrippen in zelfregulering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer

Begrippen waar zelfregulering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


bonusbank
  ... in het politieke jargon is een zogenaamde bonusbank een bank die te hoge bonussen uitkeert aan het topmanagement...Lees meer