vrijdag 17 juni 2016

zelfliquiderend krediet

zelfliquiderend krediet


Onder een zelfliquiderend krediet verstaan we een krediet dat afgelost zal worden uit de opbrengst van de verkochte goederen, welke goederen zijn aangeschaft met behulp van het desbetreffende krediet.

We komen dit vooral tegen bij het financieren van seizoensgebonden productie.