vrijdag 17 juni 2016

zekerheidsrecht

zekerheidsrecht


Onder een zekerheidsrecht verstaan we het recht dat bedoeld is om de voldoening van een schuld te verzekeren.
Gebruikte begrippen in zekerheidsrecht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar zekerheidsrecht in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


pandrecht
  ... onder het pandrecht verstaan we een zakelijk zekerheidsrecht van een crediteur op een bepaalde daartoe verbonden roerende zaak van een...Lees meer
floating charge
  ... een floating loss is een niet gerealiseerd verlies in een openstaande positie ook wel een papieren verlies genaamd...Lees meer
zekerheidseigendom
  ... onder een zekerheidseigendom dat ook wel fiduciair eigendom wordt genoemd verstaan we een zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de eigenaar degene...Lees meer