maandag 20 juni 2016

Wisselkrediet

Wisselkrediet


Wisselkrediet is een vorm van krediet die wordt verstrekt op basis van de aankoop van een in de toekomst vervallende wissel . Het krediet heeft de grootte van de nominale waarde van de wissel.

De contante waarde van de rente van dit krediet wordt op voorhand berekend en van het bedrag afgetrokken dat men daadwerkelijk in handen krijgt.
Gebruikte begrippen in wisselkrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer