maandag 20 juni 2016

winstmaximering

winstmaximering


Onder winstmaximering verstaan we het streven naar het behalen van een zo groot mogelijke winst door de omzet te optimaliseren, onder behoud van zo laag mogelijke kosten.
Gebruikte begrippen in winst maximering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer