maandag 20 juni 2016

winstmaximering

winstmaximering


Onder winstmaximering verstaan we het streven naar het behalen van een zo groot mogelijke winst door de omzet te optimaliseren, onder behoud van zo laag mogelijke kosten.