maandag 20 juni 2016

Window dressing

Window dressing


Window dressing bij vermogensbeheer:
Het dusdanig schuiven in de beleggingsportefeuille dat de eindejaarsrapportage een zo gunstig mogelijk beeld laat zien, dus dat men de juiste fondsen in portefeuille heeft.

Meestal worden dan de slecht renderende aandelen van het afgelopen jaar omgewisseld naar de goed renderende aandelen van datzelfde jaar.

Window dressing bij een onderneming:
Het flatteren van de balans van de onderneming, waardoor de financiële situatie gunstiger wordt voorgesteld dan deze in werkelijkheid is.

Voorbeelden: het bewust uitstellen van betalingen tot na de balansdatum, waardoor een gunstiger kaspositie wordt getoond.