vooruitzicht AEX slotkoers 17 mei 2019

vooruitzicht AEX slotkoers 17 mei 2019
Klik op de afbeelding voor meer informatie en historie

maandag 20 juni 2016

Window dressing

Window dressing


Window dressing bij vermogensbeheer:

Het dusdanig schuiven in de beleggingsportefeuille dat de eindejaarsrapportage een zo gunstig mogelijk beeld laat zien, dus dat men de juiste fondsen in portefeuille heeft. Meestal wordt er een jaaroverzicht gemaakt met 31 dec als peildatum en dan wil je dat daar fondsen staan waar je klant een goed gevoel bij heeft.

Dat voorkomt vervelende vragen en geeft een goed gevoel bij de klant. In de praktijk worden dan de slecht renderende aandelen van het afgelopen jaar omgewisseld naar de goed renderende aandelen van datzelfde jaar. Eventueel worden wijzigingen na de peildatum weer teruggedraaid.

Window dressing bij een onderneming:

Het flatteren van de balans van de onderneming, waardoor de financiële situatie gunstiger wordt voorgesteld dan deze in werkelijkheid is. Een slimme boekhouder kan daar wonderen verrrichten alhoewel  deze windowdressing een schoolvoorbeeld van struisvogelpolitiek is.

Voorbeelden: 

Het bewust uitstellen van betalingen tot na de balansdatum, waardoor een gunstiger kaspositie wordt getoond.Gebruikte begrippen in window dressing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
beleggingsportefeuille
  ... een beleggingsportefeuille is niet hetzelfde als een aandelenportefeuille beide begrippen worden nog wel eens door elkaar gehaald een aandelenportefeuille is een...Lees meer
in portefeuille
  ... we spreken van effecten in portefeuille bij effecten die nog niet geëmitteerd zijn en dus nog in eigen bezit...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord. De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip. Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.