woensdag 15 juni 2016

Wet beperking export uitkeringen

Wet beperking export uitkeringen


Sinds 1 januari 2000 regelt de Wet beperking export uitkeringen dat u alleen recht hebt op een uitkering als u in Nederland woont of in een land waarmee de Nederlandse regering een verdrag heeft afgesloten over de controle op het recht van uitkeringen.

Recht op een uitkering blijft ook bestaan als u in één van de landen van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte woont.