woensdag 15 juni 2016

Werkzame beroepsbevolking

Werkzame beroepsbevolking


De Werkzame beroepsbevolking zijn de personen in loondienst van 15-64 jaar (inclusief dienstplichtige militairen), zelfstandigen en meewerkende gezinsleden die betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week.
Gebruikte begrippen in werkzame beroepsbevolking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beroepsbevolking
  ... Onder de beroepsbevolking verstaan we alle inwoners tussen 15 en 65 jaar die in staat en bereid zijn betaalde arbeid...Lees meer
loondienst
  ... we zeggen dat iemand in loondienst is of werkt als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer

Begrippen waar werkzame beroepsbevolking in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


beroepsbevolking
  ... Onder de beroepsbevolking verstaan we alle inwoners tussen 15 en 65 jaar die in staat en bereid zijn betaalde arbeid...Lees meer