woensdag 15 juni 2016

Werkzaam vermogen

Werkzaam vermogen


Het werkzaam vermogen wordt gevormd door de materiële vaste activa, plus financiële vaste activa, plus werkkapitaal ,plus latente belastingvordingen.




Gebruikte begrippen in werkzaamvermogen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
vaste activa
  ... de vaste activa zijn de meer duurzame bezittingen productiemiddelen die langer dan één jaar meegaan van een onderneming...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer